Privacy- en cookiebeleid Bakker Jan & Bakker Lowie

Privacybeleid

Bij Bakker Jan & Bakker Lowie hechten we veel belang aan uw privacy, daarom stellen ze alles in het werk om de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u dit privacybeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Met dit document willen we u op een duidelijke en transparante manier informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie verwerkt de gegevens?

Ondernemingsnaam: Bv Lowie

Ondernemingsnummer: BE 0685 843 151

Adres: Gildenstraat 10/003, 2470 Retie

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 014 37 75 08

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Van onze klanten verwerken wij de persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Bij het plaatsen van een bestelling noteren wij steeds uw naam en uw telefoonnummer. Dit is nodig om de overeenkomst (= de bestelling) te kunnen uitvoeren. Als er vragen zijn of er is verduidelijking nodig over uw bestelling, of uw bestelling wordt niet tijdig afgehaald, … kunnen wij u hiervoor bellen. Voor sommige bestellingen zijn er meer gegevens nodig: voor bestellingen die aan huis moeten geleverd worden (slechts beperkt mogelijk), hebben wij ook een adres nodig. Wij verzamelen ook adressen in ons klantensysteem om personen met een identieke naam te kunnen onderscheiden. Voor bestellingen waarvoor een factuur moet opgemaakt worden, hebben wij de facturatiegegevens nodig. Wij beperken het verzamelen van deze gegevens echter steeds tot het strikt noodzakelijke. Ons systeem houdt ook bij wat u bij ons hebt besteld. Dit maakt het voor u gemakkelijker als u dezelfde bestelling nogmaals wil plaatsen of wil weten wat u een vorige keer hebt besteld.

Aan wie kunnen wij deze gegevens doorgeven?

Gegevens die relevant zijn voor onze boekhouding (zoals facturatiegegevens) worden doorgegeven aan ons boekhoudkantoor. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te geven.


Hoelang bewaren wij deze gegevens?

De klantenfiches in ons kassasysteem blijven bewaard zolang de klant niet vraagt om verwijderd te worden. Dit om het plaatsen van bestellingen te vergemakkelijken zodat niet telkens opnieuw een klantenfiche moet worden aangemaakt. Daarnaast kan het gemakkelijk zijn om voorgaande bestellingen te raadplegen. Facturatiegegevens bewaren wij zolang als wettelijk verplicht is.


Hoe beveiligen wij deze gegevens?

Alle personen die namens Bakker Jan & Bakker Lowie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U kunt zich te allen tijde op de volgende rechten beroepen:

  • recht op inzage : u mag vragen welke gegevens van U verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben of gebruiken en hoe lang ze bewaard worden;
  • recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
  • recht op verwijdering : u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) noodzakelijk zijn permanent en volledig verwijderd worden;
  • recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
  • recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u te allen tijde kiezen om deze toestemming in te trekken;
  • recht van overdraagbaarheid: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Als u de voorafgaande rechten wenst uit te oefenen, als u andere vragen heeft in verband met uw privacy, of als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken kan u hiervoor terecht hetzij via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post aan Bakker Jan & Bakker Lowie, Gildenstraat 10/003, 2470 Retie. Indien bij dergelijke vraag twijfels kunnen bestaan over uw identiteit zullen wij u verzoeken om een identiteitsbewijs, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).

Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Links op onze website naar websites van derden

Als u de link ‘online bestellen’ aanklikt op de website van Bakker Jan & Bakker Lowie, dan komt u terecht op de website van Bakkersonline waar wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Consulteer daarvoor het privacy-en cookiebeleid van Localtomorrow NV, Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent, België, BTW BE0543469620, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.

Vragen over ons privacybeleid
Voor vragen stuur e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookiebeleid

Cookies

Wat het gebruik en beheer van de cookies betreft, wordt er op deze website alleen gebruik gemaakt van sessiecookies.  Er worden dus geen cookies gebruikt waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verplicht is.  In elk geval wordt er over gewaakt dat dit onveranderd blijft in het geval van het downloaden van modules, componenten, plugins binnen het Joomla-platform van onze website. 

Cookies beheren

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op uw computer geïnstalleerd worden, dan kan u dat via de Privacy-instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy-instellingen van je browser.

Adres

Bakker Jan & Bakker Lowie

Gildenstraat 10 bus 3
2470 Retie

Telefoon: 014 37 75 08
Fax: 014 37 37 14
E-mail: bakkerjan@skynet.be
BTW: BE 0685 843 151

Openingsuren

Dinsdag tot en met vrijdag: 06.30u - 18.00u 
Zaterdag: 07.00u - 17.00u 
Zondag: 7.00u - 13.00u 
Maandag: gesloten

De broodautomaat is gevuld tijdens de sluitingsdagen